Aparatura kontrolno-pomiarowa

Aparatura kontrolno-pomiarowa

W wielu dziedzinach naszego życia niezbędne są różnego rodzaju pomiary. Praktycznie nie ma gałęzi gospodarki, w której pomiary nie są dokonywane. Stąd też bardzo ważnego znaczenia nabiera aparatura kontrolno-pomiarowa.

Jakie urządzenia pomiarowe wchodzą w skład aparatury kontrolno-pomiarowej?

Rodzaj stosowanych urządzeń pomiarowych zależy przede wszystkim od tego, jakie wielkości będą mierzone. W przypadku mierzenia wielkości elektrycznych (napięcia elektrycznego) stosuje się:

  • woltomierze;
  • amperomierze;
  • galwanometry.

Do mierzenia ciśnienia gazów i cieczy wykorzystywane są manometry. Wśród nich wyróżnić można między innymi manometry puszkowe, różnicowe, membranowe oraz manometry do pomiaru ciśnienia absolutnego. Powszechnie wykorzystywanymi urządzeniami pomiarowymi są także termometry. Szczególnym rodzajem termometrów są umożliwiające zdalny, bezdotykowy pomiar temperatury pirometry. Często stosowanym urządzeniem pomiarowym jest również higrometr, czyli przyrząd do mierzenia wilgotności.

Gdzie stosowana jest aparatura kontrolno-pomiarowa?

Trudno wyliczyć branże, w których aparatura ta jest niezbędna. Bez urządzeń kontrolno-pomiarowych trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji. Urządzenia kontrolno-pomiarowe wykorzystuje również przemysł spożywczy i przetwórczy. Są niezbędne w elektrociepłowniach i elektrowniach. Z różnych urządzeń kontrolno-pomiarowych korzystają pracownicy przemysłu budowlanego, motoryzacyjnego, gastronomii. Z urządzeń tych korzystają również laboratoria badawcze. Co ciekawe, wśród urządzeń kontrolno-pomiarowych są także i takie, które mogą być stosowane w gospodarstwach domowych. To nie tylko termometry do pomiaru temperatury, ale także higrometry, barometry, manometry, czujniki dymu i/lub gazu.

Aparatura kontrolno-pomiarowa ma zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Branż, w których jest ona wykorzystywana na co dzień jest nieskończenie wiele. Korzystają z niej nie tylko wielkie zakłady przemysłowe. Wśród urządzeń pomiarowych i kontrolnych są także i takie do użytku domowego.

Przeczytaj również:

Leave a Reply