Astma to przewlekła choroba układu oddechowego, która z roku na rok dotyka coraz większej ilości osób. Związana jest z nienaturalnym zwężaniem się oskrzeli, powodując duszności i inne problemy z oddychaniem. Objawy astmy U osób chorych na astmę obserwuje się różny poziom intensywności objawów. Charakterystyczne dla tej choroby są ponadto krótkie okresy ich nasilenia, określane zazwyczaj jako ataki. Do najważniejszych objawów należy zaliczyć kaszel, świszczący oddech i kłopoty z oddychaniem (brak możliwości wzięcia głębokiego oddechu). Istotną oznaką astmy jest również zmniejszona wydolność organizmu podczas wykonywania intensywnego wysiłku. (Poznaj szczegóły przebiegu choroby.) Leczenie astmy Starania mające na celu ograniczenie objawów astmy możemy podzielić na dwie główne kategorie. Do pierwszej z nich zaliczymy działania profilaktyczne, do drugiej zaś te wykonywanie doraźnie, w okresach największego nasilenia oznak choroby. Bardzo ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie czynników wywołujących pogorszenie stanu osoby chorej. Dzięki temu istnieje możliwość skutecznego wyeliminowania ich z jej otoczenia. Mowa tu choćby o kurzu, zwierzętach czy określonych zanieczyszczeniach powietrza. Należy przy tym pamiętać, iż stopień wrażliwości na poszczególne czynniki jest inny u każdego chorego. Niezbędna pozostaje więc ich indywidualna identyfikacja, najlepiej pozostając w stałym kontakcie z lekarzem. Nasilenie objawów astmy wymusza zastosowanie leków o działaniu krótkotrwałym - najczęściej wziewnych, aplikowanych przy pomocy inhalatora. Jeśli zaś chodzi o długofalowe leczenie, często stosuje się preparaty antyalergiczne, hamujące reakcję układu odpornościowego na niektóre bodźce. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej, całkowite wyleczenie astmy nie jest niestety możliwe. Należy jednak mieć nadzieję, iż w przyszłości pojawią się powszechnie dostępne rozwiązania, pozwalające wyraźnie zmniejszyć uciążliwość jej objawów. Wielu badaczy koncentruje się ponadto na próbach opracowania skutecznych terapii dla osób najciężej chorych, w przypadku których stosowanie standardowych leków nie jest wystarczające.

Astma: opis, objawy i leczenie

Astma to przewlekła choroba układu oddechowego, która z roku na rok dotyka coraz większej ilości osób. Związana jest z nienaturalnym zwężaniem się oskrzeli, powodując duszności i inne problemy z oddychaniem.

Objawy astmy

U osób chorych na astmę obserwuje się różny poziom intensywności objawów. Charakterystyczne dla tej choroby są ponadto krótkie okresy ich nasilenia, określane zazwyczaj jako ataki. Do najważniejszych objawów należy zaliczyć kaszel, świszczący oddech i kłopoty z oddychaniem (brak możliwości wzięcia głębokiego oddechu). Istotną oznaką astmy jest również zmniejszona wydolność organizmu podczas wykonywania intensywnego wysiłku. (Poznaj szczegóły przebiegu choroby.)

Leczenie astmy

Starania mające na celu ograniczenie objawów astmy możemy podzielić na dwie główne kategorie. Do pierwszej z nich zaliczymy działania profilaktyczne, do drugiej zaś te wykonywanie doraźnie, w okresach największego nasilenia oznak choroby.

Bardzo ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie czynników wywołujących pogorszenie stanu osoby chorej. Dzięki temu istnieje możliwość skutecznego wyeliminowania ich z jej otoczenia. Mowa tu choćby o kurzu, zwierzętach czy określonych zanieczyszczeniach powietrza. Należy przy tym pamiętać, iż stopień wrażliwości na poszczególne czynniki jest inny u każdego chorego. Niezbędna pozostaje więc ich indywidualna identyfikacja, najlepiej pozostając w stałym kontakcie z lekarzem.

Nasilenie objawów astmy wymusza zastosowanie leków o działaniu krótkotrwałym – najczęściej wziewnych, aplikowanych przy pomocy inhalatora. Jeśli zaś chodzi o długofalowe leczenie, często stosuje się preparaty antyalergiczne, hamujące reakcję układu odpornościowego na niektóre bodźce.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej, całkowite wyleczenie astmy nie jest niestety możliwe. Należy jednak mieć nadzieję, iż w przyszłości pojawią się powszechnie dostępne rozwiązania, pozwalające wyraźnie zmniejszyć uciążliwość jej objawów. Wielu badaczy koncentruje się ponadto na próbach opracowania skutecznych terapii dla osób najciężej chorych, w przypadku których stosowanie standardowych leków nie jest wystarczające.

Przeczytaj również:

Leave a Reply