Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu?

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu domu?

Ubezpieczenie domu to rozwiązanie wybierane przez mieszkańców naszego kraju coraz częściej. Na jakie elementy polisy warto zwrócić uwagę?


Co może obejmować ochrona?

Osoby, które decydują się ubezpieczyć swój dom najczęściej ubezpieczają jego wyposażenie na wypadek kradzieży. Okazuje się jednak, że zakłady ubezpieczeń oferują obecnie o wiele szerszy zakres ubezpieczenia. Wybierając się do ubezpieczyciela w celu wykupienia polisy mamy do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia. Towarzystwa ubezpieczeniowe dają nam możliwość objęcia ochroną:

– murów i dachu. Jest to jednak z najbardziej tanich opcji ubezpieczenia domu;
-wyposażenia.

Ta ostania polisa może obejmować ubezpieczenie:

– od zniszczenia na skutek zalania lub pożaru. W ramach polisy można ubezpieczyć zarówno meble i znajdujące się w domu sprzęty, jak też na przykład stolarkę okienną i drzwiową;
– od włamania i kradzieży.

Zobacz przykładowy zakres ubezpieczenia nnw:

Jakie wymogi stawiają ubezpieczyciele?

Osoby, które chcą wykupić polisę od włamania i kradzieży muszą spełnić kilka wymogów. Stolarka okienna lub drzwiowa muszą być w dobrym stanie. Kolejny warunek to zamontowanie w drzwiach jeszcze pod podpisaniem umowy z ubezpieczycielem atestowanych zamków w drzwiach. Wymagania te stawiają wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Czy są jakieś inne, warto dopytać w wybranym zakładzie ubezpieczeń. Nie można o tym zapomnieć, gdyż w przypadku nie spełnienia nawet jednego warunku, w przypadku zajścia zdarzeń losowych, o których mówi polisa, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania.

Zanim podpiszesz umowę

Przed podpisaniem umowy należy ją dokładnie przeczytać. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na sumę gwarantowanego odszkodowania (im jest ona wyższa, tym lepiej), zakres ochrony i wyłączenia oraz na wartość szkody, którą trzeba pokryć samemu. Jest to tak zwana franszyza.
Duża liczba zakładów ubezpieczeń sprawia, że możemy wybierać różne rodzaje polis. Dzięki temu każdy, kto chce ubezpieczyć swój dom może znaleźć polisę dopasowaną do jego potrzeb i możliwości finansowych.

Przeczytaj również:

Leave a Reply