Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu hipoteczno-budowlanego

Dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu hipoteczno-budowlanego

Uzyskanie kredytu budowlano-hipotecznego oznacza dla kredytobiorcy konieczność zgromadzenie wielu dokumentów. Niektóre z nich wymagane są przez każdy bank. Jakie dokumenty koniecznie należy dołączyć do wniosku o kredyt budowlano-hipoteczny?

Dokumenty tożsamości

 Każdy bank, który udziela kredytów chce potwierdzić tożsamość osoby, która składa wniosek. W przypadku kredytu budowlano-hipotecznego konieczne jest przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości. Jednym z nich musi być dowód osobisty. Drugi dokumentem może być prawo jazdy lub paszport. Ważne jest, aby był to także dokument ze zdjęciem.

Dokumenty potwierdzające dochody

Innych dokumentów potwierdzających wysokość dochodów oczekują banki od osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a innych od osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Osoby, które pracują na podstawie umowy o pracę do wniosku dołączają zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. Zaświadczenie to pracodawca powinien wypisać na druku wydanym przez bank. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 30 dni od daty wystawienia. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku o kredyt zobowiązane są dołączyć druk PIT za rok, który poprzedza złożenie wniosku kredytowego. W przypadku małżeństw, które mają rozdzielność majątkową, do wniosku konieczne jest dołączenie aktu notarialnego, który potwierdza, że została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Inne dokumenty

Do wniosku o kredyt budowlano-hipoteczny należy dołączyć także dokumenty działki, na której zostanie wybudowany dom. Dokumenty te to:

  • wypis z rejestru gruntów;
  • odpis z księgi wieczystej działki. O dokument ten nie należy występować wcześniej niż na trzy miesiące przed dniem, w którym kredytobiorca ma zamiar udać się do banku z wnioskiem kredytowym;
  • umowę kupna sprzedaży. Możliwe jest przedstawienie innego dokumentu, który potwierdzi, że działka budowlana jest własnością kredytobiorcy.

Do wniosku należy dołączyć także decyzję o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, kosztorys i harmonogram prac budowlanych. Być może bank będzie wymagał również dołączenia projektu domu.

Przeczytaj również:

Leave a Reply