Dwujęzyczność, HIV i papierosy

Dwujęzyczność, HIV i papierosy

O ile w naszym kraju dzieci dwujęzyczne stanowią zdecydowaną mniejszość dzieci ogółem, to istnieją kraje, w których jest to jak najbardziej norma.

Przykładem jest Norwegia, gdzie ze względu na różnego rodzaju zmiany polityczne i językowe, od lat obywatele zmuszeni byli do stosowania kilku różnych języków, których znajomość była wyjątkowo wysoka. W takich krajach zwykle drugiego języka dziecko uczy się od rodziców, rówieśników i tak dalej.

Problem epidemii HIV

Dwujęzyczność, HIV i papierosy Nawet jeśli jeżyki te nie są stosowane wymiennie. W innych państwach powodem powszechności dwujęzyczności jest także wielonarodowość. Wtedy stosowane są różne jeżyku urzędowe, zwykle też nauka jeżyków dodatkowych jest prowadzona na o wiele wyższym poziomie w różnych szkołach, albo od razu w przedszkolu, albo dopiero od momentu rozpoczęcia się obowiązku szkolnego w zależności jeszcze od państwa. W krajach wysoko rozwiniętych problem epidemii HIV nie postępuje tak szybko ja w regionach zdecydowanie biedniejszych, aczkolwiek badania na HIV pokazują, że tak naprawdę każdy, kto podejmuje aktywność seksualną jest narażony na ryzyko zarażenia się tym śmiertelnie niebezpiecznym wirusem. Jak na razie nie powstała jeszcze skuteczna szczepionka HIV mogąca chronić przed każdą odmianą wirusa. W różnych regionach świata dominują różne odmiany wirusa, w przypadku Polski jest to nieco inna odmiana niż na przykład w Afryce, ale jest to ten sam szczep wirusa który występuje na Ukrainie czy też w Rosji.

Kiedy wykrywany jest wirus HIV

Wirus jest wykrywalny oczywiście po tym, jak przeprowadzone zostaną odpowiednie badanie krwi kortyzol, ale po okresie tak zwanego okienka serologicznego. Jest to czas obecnie trzech miesięcy, dawniej nawet do pół roku, w czasie którego wirus pozostaje nie wykrywalny, u wielu chorych. Nie u wszystkich co prawda, ale nie można mówić o tym że test przeprowadzony wcześniej nie jest testem wiarygodnym, gdyż może nie wykryć zakażenia. Podobnie jak szkodliwość palenia papierosów tak i w przypadku wirusa HIV największe niebezpieczeństwo to znaczne osłabienie odporności organizmu oraz szansa na wystąpienie chorób nowotworowych. Wymienić można także i inne skutki palenia papierosów, ale istnieją także i inne zagrożenia związane z paleniem papierosów.

Przeczytaj również:

Leave a Reply