Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny nie należy do tanich. Na jego koszt składa się wiele czynników. Warto je poznać przed złożeniem wniosku kredytowego.

Oprocentowanie

To czynnik, który najbardziej wpływa na koszt kredytu hipotecznego. Im jest ono niższe, tym oczywiście kredyt kosztuje mniej i jest bardziej korzystny dla kredytobiorców. Na wysokość oprocentowania składa się pobierana przez bank marża i podstawowa  stopa procentowa. Marża jest zawsze ustalana przez bank indywidualnie dla każdego klienta, przez cały okres kredytowania pozostaje niezmieniona. Stopa procentowa to czynnik, na który bank nie ma wpływu. Klienci mogą jedynie negocjować z bankiem wysokość pobieranej przez niego marży. Większość banków z uwagi na przyciągnięcie, jak najwyższej liczby klientów chętnie godzi się na negocjacje. Często jednak banki obniżają marżę tylko tym kredytobiorcom, którzy chcą w stanie wnieść wysoki wkład własny.

Prowizja

Bank zarabia nie tylko na marży i oprocentowaniu kredytu, ale także na prowizji. Jest opłata pobierana jednorazowo. Wysokość prowizji także ustalana jest wyłącznie przez bank. Zdarza się więc (bardzo rzadko), że bank rezygnuje z prowizji. Standardowo w tych bankach, które ją naliczają wynosi ona maksymalnie 3 procent wartości pożyczonej przez bank kwoty.

Ubezpieczenie

W większości banków klienci muszą ubezpieczyć nieruchomość od zdarzeń losowych. Ale na wykupieniu tego ubezpieczenia może się nie skończyć. Wiele banków wymaga od kredytobiorców wykupienia także polisy na życie, a czasem także ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. Do tego należy pamiętać, że do chwili dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości konieczne jest posiadanie tak zwanego ubezpieczenia pomostowego. Gdy wpis znajdzie się w księdze, kredytobiorca powinien szybko dostarczyć odpis z księgi wieczystej, zostanie wtedy zwolniony z konieczności płacenia tego ubezpieczenia. W przypadku kredytobiorców, którzy wnieśli niski wkład własny, bank może zażądać, aby wykupili dodatkowo jeszcze jedną polisę: ubezpieczenie niskiego wkładu.

Przeczytaj również:

Leave a Reply