Jak przygotować się do rozmowy z bankiem w sprawie restrukturyzacji kredytu?

Jak przygotować się do rozmowy z bankiem w sprawie restrukturyzacji kredytu?

Zdarza się, że w domowym budżecie brakuje środków na zapłacenie kolejnej raty kredytu. Jego restrukturyzacja może być wyjściem z takiej patowej sytuacji. Do rozmowy z urzędnikiem bankowym należy jednak odpowiednio się przygotować.

Jak napisać prośbę o restrukturyzację zadłużenia?

Osoby, które zostały powiadomione przez pracodawcę o obniżeniu wynagrodzenia czy zwolnione z pracy, powinny natychmiast zdecydować się na negocjowanie umowy kredytowej. W tym celu należy przygotować pismo, w którym zostaną dokładnie opisane przyczyny problemów ze spłatą zadłużenia. Obniżka wynagrodzenia, zwolnienia grupowe, przymusowy bezpłatny urlop to nie jedyne przyczyny, które mogą być przyczyną renegocjowania umowy kredytowej. Umowę możne renegocjować także w sytuacji, gdy kredytobiorca lub ktoś z jego najbliższej rodziny zachorował.

Dołączamy zaświadczenia

Samo pismo to zbyt mało, aby bank zdecydował się na restrukturyzację kredytu. Występując do banku o wydłużenie okresu spłaty kredytu lub wakacje kredytowe należy do wniosku dołączyć dokumenty, które potwierdzą, że spłata zadłużenia na dotychczasowych warunkach nie jest możliwa. Dlatego osoby, które miały wypadek lub zachorowały, powinny do wniosku dołączyć historię choroby i zaświadczenie od lekarza. Osoby, które otrzymały decyzję o obniżeniu pensji lub wypowiedzenie, muszą dołączyć kopię dokumentów otrzymanych od pracodawcy.

Restrukturyzacja zadłużenia: rozwiązania

Najbardziej popularną formą restrukturyzacji zadłużenia są wakacje kredytowe. Rozwiązanie to polega na zawieszeniu na kilka miesięcy spłaty rat. Inne rozwiązanie to wydłużenie okresu kredytowania. Wysokość miesięcznych rat w tym przypadku obniży się, ale całkowity koszt pożyczki będzie wyższy, gdyż odsetki będą spłacane przez dłuższy okres.

Restrukturyzacja zadłużenia wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy. Trzeba więc ponieść pewne koszty. Rozwiązanie to jest jednak tańsze niż płacenie karnych odsetek i ponoszenie kosztów egzekucji komorniczej. Warto się więc nad nim zastanowić.

Przeczytaj również:

Leave a Reply