Jak zostać dawcą szpiku kostnego oraz metody leczenia niektórych chorób

Jak zostać dawcą szpiku kostnego oraz metody leczenia niektórych chorób

Zacznijmy może od tego, jak zostać dawcą szpiku. Aby faktycznie móc zostać dawcą szpiku kostnego należy zacząć od zarejestrowania się na wymienionej powyżej stronie internetowej. Pierwszym krokiem jest przejście odpowiednich badań zgodności genetycznej. To na ich podstawie określony może zostać faktyczny dawca. Jak pokazują oczywiście statystyki, tak naprawdę oczywiści dosyć długa droga od zgłoszenia się do zostania faktycznym dawcą szpiku kostnego.

Wymogi dla dawców

Jak zostać dawcą szpiku kostnego oraz metody leczenia niektórych choróbWiele ze zgłaszających się osób tak naprawdę nigdy nie zostanie dawcami, chodzi bowiem o zgodność materiału genetycznego, ale nie tylko. Dodatkowe badania prowadzone są dopiero w tej grupie osób, która wytypowana zostanie na dawców szpiku kostnego. Wcześniej przeprowadzenie takiego badania nie ma większego sensu. Od momentu zgłoszenia chęci oddania szpiku kostnego, do momentu faktycznego wytypowania konkretnej osoby na dawcę minąć może kilkanaście i więcej lat. W międzyczasie oczywiście jeśli dana osoba zapadnie na jakąś chorobę, która uniemożliwia oddanie szpiku kostnego, to może sama ten fakt zgłosić. Przykładem jest tutaj oczywiście leczenie cukrzycy, czy też poważna choroby zakaźne. Oczywiście w przypadku takich chorób zakaźnych prowadzone są odpowiednie badania mające na celu wykrycie ewentualnych zachorowań. O obecności takiej choroby, nie wiedzieć może sam zarażony. Istnieją także czasowe dolegliwości mogące utrudniać lub niestety też uniemożliwiać w sporym stopniu oddanie szpiku kostnego.

Wytyczne dla dawców

Tutaj z kolei przykładem jest leczenie grypy, czy chociażby ciąża. W wytycznych odnośnie tego kto może, a kto nie może zostać dawcą szpiku kostnego wspomina się niejednokrotnie także i o tak zwanych grupach ryzyka. Przynależność do nich może eliminować daną osobę jako potencjalnego dawcę. Ryzyko związane może być z prowadzonym stylem życia, oraz wykonywaną pracą zawodową. Czynnikiem dyskwalifikującym do oddania szpiku kostnego jest także uzależnienie, zarówno od narkotyków jak i od alkoholu. I tak na przykład leczenie alkoholizmu może takiej osobie pomóc w zostaniu dawcą szpiku kostnego. Nawet jeśli leczenie alkoholika zostanie zakończone sukcesem to i tak dana osoba nadal może być kwalifikowana do wyższej grupy ryzyka, jak wiadomo leczenie alkoholowe pozwala wygrać z nałogiem, ale ryzyko jego powrotu w dalszym ciągu istnieje.

Przeczytaj również:

Leave a Reply