Jakie są koszty kredytów?

Jakie są koszty kredytów?

Na koszt kredytu składa się przede wszystkim jego oprocentowanie. W przypadku oprocentowania można mówić o oprocentowaniu nominalnym i rzeczywistym. Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Oprocentowanie nominalne

Składa  się na niego stopa bazowa. Najczęściej banki udzielają osobom fizycznym kredytów w złotówkach. Dlatego też w przypadku oprocentowania nominalnego stosowana jest stopa WIBOR. Na wysokość WIBOR-u żaden z banków nie ma wpływu. Ustala ją Rada Polityki Pieniężnej. Marżę bank może ustalać sam kierując się własną polityką finansową.

Oprocentowanie zmienne lub stałe

Kredyty mogą mieć oprocentowanie zmienne lub stałe. Ale oprocentowanie stałe najczęściej jest stosowane tylko w przypadku kredytów udzielanych na krótki okres. Na koszt kredytu duży wpływ ma wspomniana już stopa WIBOR. Udzielając kredytów długoterminowych ze zmiennym oprocentowaniem (na przykład hipotecznych) banki zabezpieczają się przed zmianami warunków  gospodarczych na rynku. Oprocentowanie stałe nie zmienia się w czasie trwania umowy kredytowej. Zmiana warunków gospodarczych na rynku nie wpływa na jego wysokość.

Oprocentowanie rzeczywiste

To całkowity koszt kredytu. Składa się na nie zarówno oprocentowanie nominalna, jak i wszystkie dodatkowe opłaty pobierane przez bank. Ustawowo banki zobowiązane są do informowanie klientów nie tylko o wysokości oprocentowania nominalnego, ale także rzeczywistego. Dzięki temu każdy kredytobiorca jeszcze przed podpisaniem z bankiem umowy ma możliwość poznania realnych kosztów związanych z kredytem, a nie wyłącznie oprocentowania nominalnego. Wysokość rzeczywistego oprocentowania muszą podawać nie tylko banki, ale wszystkie instytucje, które udzielają pożyczek.

Oprocentowanie kredytów bankowych uzależnione jest od wielu czynników. Wysokość oprocentowania większości z nich oparta jest na stopie WIBOR. Do tego należy doliczyć wysokość pobieranej przez bank marży. Ile naprawdę wynosi koszt kredytu można dowiedzieć się ze wskaźnika RRSO, który jest zawsze wyższy niż wysokość oprocentowania nominalnego.

Przeczytaj również:

Leave a Reply