Kilka informacji o kredycie inwestycyjnym

Kilka informacji o kredycie inwestycyjnym

Kredyty to oferta banków, która cieszy się bardzo dużą popularnością. W każdym banku można znaleźć przynajmniej kilka rodzajów kredytów dla osób indywidualnych i firm. Wśród tych drugich bardzo popularne są kredyty inwestycyjne.

Jakie firmy mogą ubiegać się o kredyt inwestycyjny?

O kredyt inwestycyjny mogą ubiegać się właściciele małych, średnich i dużych firm. Najłatwiej tego typu kredyt mogą uzyskać właściciele firm, które na rynku obecne są od dawna. Nowe firmy muszą mieć pewien staż na rynku. W jednych bankach jest to rok, w innych firma, która działa krócej niż trzy lata nie ma szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Przeznaczenie kredytu

Przyznane przez bank środki w ramach kredytu inwestycyjnego mogą zostać przeznaczone na różne cele, które mają służyć rozwijaniu firmy. Można je przeznaczyć na zakup nowych maszyn i technologii, budowę lub zakup nieruchomości, wykupienie leasingu, zakup gruntów. Środki z kredytu inwestycyjnego mogą zostać przeznaczone także na spłatę kredytu zaciągniętego w winnym banku. Oczywiście poszczególne banki mogą ustalić inne cele, na które można wydać środki z kredytu. Zawsze jednak muszą one być związane z rozwojem firmy.

Jaka jest wysokość oprocentowania?

Na wysokość oprocentowania kredytów inwestycyjnych wpływają nie tylko stawki ustalone przez każdy z banków. O tym, jak wysokie będzie ich oprocentowanie wpływa także stopa WIBOR 1M. 2M lub 3M. Oprocentowanie nie jest jedynym czynnikiem, który wpływa na koszt kredytu. Należy pamiętać także o tym, że niektóre banki pobierają tak zwaną opłatę przygotowawczą. Na całkowity koszt kredytu duży wpływa ma także pobierana przez bank prowizja. W jednych bankach jej wysokość nie zależy od kwoty kredytu. Są banki, które wysokość oprocentowania i prowizji ustalają indywidualnie dla każdego klienta.

Kredyt inwestycyjny to szansa na rozwój firmy. Większość banków udziela kredytów inwestycyjnych firmo, które działają na rynku przynajmniej od 12 miesięcy. Decyzja banku zawsze zależy od oceny zdolności kredytowej.

Przeczytaj również:

Leave a Reply