Kredyt budowlano-hipoteczny: co warto wiedzieć?

Kredyt budowlano-hipoteczny: co warto wiedzieć?

Wśród kredytów hipotecznych wyróżnić można między innymi kredyty budowlano-hipoteczne. Jest to kredyt, który może zostać przydzielony przez bank deweloperom budującym wielorodzinne domy z mieszkaniami na sprzedaż, spółdzielniom mieszkaniowym i osobom prywatnym. Jakie jeszcze informacje o kredycie budowlano-hipotecznym warto poznać?

 

Kredyt budowlano-hipoteczny zawsze jest wypłacany przez bank w transzach. Do wniosku kredytowego przyszli kredytobiorcy muszą dołączyć kosztorys. Na podstawie przedstawionych przez kredytobiorcę faktur bank dokonuje rozliczenia przyznanego kredytu.

Banki uznają, że budowa domu powinna zostać ukończona po upływie maksymalnie trzech lat. Transze kredytu są więc przelewane maksymalnie przez te okres. Kolejne transze są wypłacane po ocenie postępu przebiegu prac budowlanych. W przypadku kredytu budowlano-hipotecznego banki stosują długi okres karencji. Często kredytobiorcy przez czas trwania budowy płacą niszę raty. Banki rezygnują w okresie karencji pobierania części kapitałowej odsetek. Są też banki, które są jeszcze bardziej przychylne dla kredytobiorców; w tych bankach kredyt zaczyna się spłacać dopiero po ukończeniu budowy domu. Okres spłacania kredytu zależny jest od czasu kredytowania. Kredyty budowlano-hipoteczne są długoterminowym zobowiązaniem finansowym, mogą zostać przyznane na okres nawet 40 lat.

Składając wniosek o kredyt budowlano-hipoteczny trzeba do wniosku dołączyć nie tylko kosztorys, ale także harmonogram prac budowlanych. Na podstawie tego harmonogramu inspektor zatrudniony przez bank ocenia postęp robót i decyduje o tym, czy kolejna transza może zostać przelana na konto kredytobiorcy. Warto wiedzieć, że nie każdy bank przed wypłaceniem kolejnej transzy kontroluje postęp prac. Do tego przed dokonaniem przelewu kolejnej transzy trzeba przedstawić w banku faktury za zakupione materiały budowlane.

Za pieniądze z kredytu budowlano-hipotecznego można sfinansować nie tylko budowę domu. Można za nie dokonać także przebudowy lub remontu już istniejącego domu.

Przeczytaj również:

Leave a Reply