Kredyt dla studentów

Kredyt dla studentów

Każdego roku tysiące młodych ludzi w całej Polsce rozpoczyna naukę na studiach wyższych. Wiele problemów finansowych sporej części studentów z niezamożnych rodzin może rozwiązać kredyt studencki. Jest on przeznaczony dla studentów, w których miesięczny dochód na osobę w wysokości netto nie przekracza kwoty 2500 złotych.

Jakie są inne poza dochodem wymagania?

Wnioski o przyznanie kredytu studenckiego mogą składać osoby, które studiują na uczelni publicznej, jak i prywatnej. Mogą o niego ubiegać się osoby, które studiują w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem do przyznania kredytu jest podjęcie nauki przed ukończeniem 25. roku życia. Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego mogą składać nie tylko osoby, które studiują na studiach licencjackich/magisterskich, ale także studenci studiów doktoranckich.

Banki udzielające kredytów studenckich

Na rynku działa mnóstwo banków, które udzielają różnego rodzaju kredytów, ale tylko kilka z nich zostało upoważnionych do udzielania kredytów studenckich. Osoby studiujące, które są zainteresowane kredytem studenckim mogą składać wnioski tylko w czterech bankach. Są to oddziały należące do:

  • Banku PEKAO S.A.;
  • PKO Banku Polski;
  • SGB-Banku;
  • Banku Polskiej Spółdzielczości.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski można składać w oddziele jednego z wyżej wymienionych banków już od 15 lipca. Są one przyjmowane do 15 października. Do wniosku należy dołączyć między innymi zaświadczenie wydane przez uczelnię o statusie studenta, dokumenty, które pozwolą ocenić zdolność kredytowa oraz zaświadczenie o dochodach w rodzinie. Banki oceniają zdolność kredytową rodziców lub opiekunów prawnych studenta składającego wniosek o kredyt.

Jak wypłacany jest kredyt?

Przyznany kredyt jest wypłacany w miesięcznych transzach. Wysokość miesięcznej transzy to 600 złotych. Kolejne raty bank przelewa na konto tylko w ciągu roku akademickiego. Może zostać przyznany na okres 6 lat, w przypadku doktorantów maksymalny okres kredytowania wynosi 4 lata. Kredyt zaczyna się spłacać 2 lata po ukończeniu studiów.

Przeczytaj również:

Leave a Reply