Leki powszechnie stosowane we współczesnej medycynie

Leki powszechnie stosowane we współczesnej medycynie

Współczesna medycyna ma do swojej dyspozycji wiele leków, które bardzo skutecznie radzą sobie z wieloma chorobami.

Zaburzenia w funkcjonowaniu ludzkiego organizmu leczy się dzisiaj lekami, które tak naprawdę są substancjami chemicznymi, które wywierają na niego pozytywny wpływ.

Zanim lek trafi do apteki

Zdecydowana większość leków, które dzisiaj mają do swojej dyspozycji lekarze została stworzona w chemicznych laboratoriach, które pracują dla koncernów farmaceutycznych. Zanim jednak dana substancja trafi do aptek jako lek musi przejść szereg niezwykle wszechstronnych badań. Ze względu na to, że stawką jest nie tylko zdrowie, ale także życie ludzki, badania te trwają wiele lat, wymagają przy tym ogromnych nakładów finansowych. Ostatnim etapem badania leczniczej substancji jest podanie jej niewielkiej grupie ochotników oraz prowadzone na szeroką skalę badania kliniczne.

Antybiotyki

Nie były one znane aż do początku XX wieku. Pierwszym antybiotykiem była penicylina. Pierwszym pacjentem, któremu podano penicyliną był policjant chory na ogólne, bardzo ciężkie zakażenie po zakłuciu się kolcem róży. Lek podany mu został w 1941 roku, objawy zakażenia cofnęły się bardzo szybko. Leku nie starczyło jednak, aby kurację doprowadzić do końca i niestety pacjent zmarł. Pełnym sukcesem zakończyło się jednak podanie penicyliny następnemu pacjentowi. Cuda czyniła także streptomycyna. Jej odkrywca, amerykański mikrobiolog Selman Waksman został uhonorowany nagrodą Nobla. Dzisiaj antybiotyki obejmują bardzo dużą grupę związków chemicznych. Wśród nich są zarówno leki pochodzenia naturalnego, jak i syntetyczne.

Aspiryna

Pod tą nazwą występuje kwas salicylowy. Już w XIX wieku przekonano się, że substancja ta skutecznie obniża gorączkę. Działała on jednak skutecznie tylko w dużych dawkach. Efektem było podrażnienie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Dopiero pod koniec XIX stulecia udało się zmodyfikować cząsteczki kwasu acetylosalicylowego tak, aby były one mniej szkodliwe. Aspiryna to tylko jeden z leków zawierających kwas acetylosalicylowy.

Przeczytaj również:

Leave a Reply