O produkcji leków

O produkcji leków

Bez leków niemożliwe byłoby wyleczenie wielu chorób. Przemysł farmaceutyczny każdego roku wydaje bajońskie sumy na badania nad nowymi lekami. Duże sumy pochłania także sama produkcja leków.

Dzięki połączeniu wysiłków farmakologów i przemysłu farmaceutycznego na rynku pojawiają się wciąż nowe leki.

Produkcja nowych leków

Jest procesem nie tylko bardzo skomplikowanym, ale także długim. Każda firma farmaceutyczna ma niezwykle surowe przepisy, które regulują każdy etap procesu produkcji nowego leku. Do tego lek, który opuszcza zakład produkcyjny musi spełniać określone przez rząd wymogi bezpieczeństwa. Zanim lek trafi do sprzedaży przechodzi najpierw wiele prób w laboratoriach. Jeśli przejdzie je pomyślnie rozpoczyna się etap testów klinicznych. Najpierw są one przeprowadzane na zwierzętach, później na ludziach. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko wywołania skutków ubocznych. Wszystkie te działania mogą trwać nawet kilka lat zanim nowy lek trafi do sprzedaży. Badania nad nowymi lekami pochłaniają nie tylko mnóstwo czasu, ale także mnóstwo pieniędzy.

Receptury

Wyłączne prawa do leku jego producent ma przez okres dwudziestu lat. To tak zwany patent. Po upływie tego czasu każda firma może zacząć produkować dany lek. To dlatego w aptekach mogą być dostępne odmiany tego samego lekarstwa. Lek nie patentowy może mieć inną wielkość, kształt i kolor, ale substancja chemiczna będzie identyczna jak ta w leku patentowym. To dlatego w aptekach możemy kupić środki przeciwbólowe noszące różne nazwy, ale będą one zawierały tę samą substancję czynną, czyli na przykład paracetamol.

Postać leku

Leki mogą mieć bardzo różną postać, najbardziej popularne są zażywane doustnie tabletki. W każdej tabletce znajduje się nie tylko substancja czynna, ale także inne składniki. Przedmiotem zainteresowania pracujących w firmach farmaceutycznych farmaceutów jest receptura: sposób w jaki poszczególne substancje łączone są w lek. Niezależnie od tego od jakiego producenta lek pochodzi musi zawierać taką samą dawkę substancji czynnej.

Przeczytaj również:

Leave a Reply