Polisa na życie: kogo wybrać jako osobę uposażoną?

Polisa na życie: kogo wybrać jako osobę uposażoną?

Osoby, które wykupują ubezpieczenie na życie, muszą wskazać tak zwaną osobę uposażoną. To osoba, której po śmierci osoby ubezpieczonej zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie. Jeżeli osoba uposażona nie zostanie wskazana, w chwili wypłaty świadczenia pojawią się problemy, niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego.

Wykupując polisę na życie jako osobę uposażoną można wskazać dowolną osobę. Pamiętajmy, że nie stanie się ona jedną ze stron umowy. Wykupiona polisa nie będzie chroniła zdrowia i życia osoby uposażonej. Jest to po prostu osoba trzecia, które zostanie wypłacone świadczenie po śmierci posiadacza polisy na życie.

Większość osób spośród wykupujących polisy na życie jako osobę uposażoną wskazuje jednego z członków najbliższej rodziny.

Nie jest to obowiązek

Jako osobę uposażoną można wskazać dalszego krewnego, przyjaciela bądź instytucję. W tych jednak przypadkach mogą się pojawić pewne problemy z wypłatą świadczenia.

Osoba ubezpieczona w trakcie trwania umowy z zakładem ubezpieczeń ma prawo wielokrotnie zmienić osobę uposażoną. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się w przypadku rozwodzących się małżeństw. Była żona lub mąż podejmują decyzję o wykreśleniu byłego partnera z grupy osób, którym zakład ubezpieczeń wypłaci świadczenie.

Wskazując osobę uposażoną konieczne jest podanie jej podstawowych danych. Są to:
– imię i nazwisko;
– numer PESEL;
– stopień pokrewieństwa lub jego brak;
– adres zamieszkania.

Osoba wykupująca polisę na życie może wskazać więcej niż tylko jedną osobę uposażoną

W takim przypadku musi określić jaki będzie udział poszczególnych osób w wypłacanym świadczeniu. Udział ten należy określić w procentach. Jeżeli nie zostanie to zrobione, to każda z osób uposażonych otrzyma świadczenie w równej wysokości. Jest to postępowanie standardowe, postępowanie spadkowe niczego tutaj nie zmienia. Podział świadczenia na równe części wynika z przepisów dotyczących ubezpieczeń. Przeprowadzenie postępowania spadkowego w niczym nie zmieni kwot wypłacanego świadczenia.

Przeczytaj również:

Leave a Reply