Leki

Problem z biegunką

Biegunka stanowi częsty i istotny problem kliniczny. Mówimy o niej, jeśli wzrost liczby wypróżnień wynosi powyżej 3 na dobę i obserwujemy obniżenie konsystencji stolca (jest on nieuformowany albo płynny). Biegunka może wpływać na pogorszenie jakości życia.

Może być ona przyczyną niebagatelnych, a niekiedy groźnych powikłań, wymagających intensywnego leczenia, takich jak: odwodnienie, zaburzenia świadomości, zaburzenia sercowo-naczyniowe. Ze względu na czas trwania objawu, wyróżniamy biegunkę ostrą, jeśli trwa ona krócej niż 4 tygodnie, a dodatkowo biegunkę przewlekłą, jeśli utrzymuje się powyżej 4 tygodni.

Nawadnianie doustnie

LekiLeczenie biegunki ostrej polega przede wszystkim na leczeniu nawadniającym doustnie albo dożylnie oraz dodatkowo na leczeniu objawowym, przeciwbiegunkowym. W przypadku potwierdzonej infekcji bakteryjnej, na leczeniu przeciwbakteryjnym, zgodnie opracowanymi rekomendacjami odnośnie do leczenia. Jeżeli biegunka dotknęła noworodka lub niemowlę – które odwadniają się bardzo prędko – należy zabrać dziecko do lekarza jak najszybciej. Konsultacji lekarskiej wymaga również starsze dziecko, o ile biegunce towarzyszą wymioty, mały pacjent nie pragnie pić lub wysoko gorączkuje. Jeżeli w stolcu pojawia się krew lub pasma śluzu, też należy jechać do przychodni. Powodem do niepokoju ma możliwość być również ogólne – większe niż przeważnie podczas choroby – osłabienie lub apatyczność. Podobne zasady obowiązują przy zaparciach.

Krew w stolcu

LekiJeżeli zachoruje noworodek lub niemowlę, zaparcie wystąpi u dziecka nagle i nie jest znana jego przyczyna, w stolcu pojawi się krew – należy odwiedzić lekarza. Konsultacji wymaga również stan chroniczny. Przyczyną męczącego rozwolnienia może być zaburzenie czynnościowe przewodu pokarmowego, zwane zespołem jelita nadwrażliwego, które stawiamy na bazie występowania tak zwanych kryteriów rzymskich (nawracający ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, trwający przez przynajmniej 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące, wraz z towarzyszącymi przynajmniej dwoma poniższymi cechami: poprawa po wypróżnieniu, początek dolegliwości związany ze zmianą częstości wypróżnień, początek dolegliwości związany jest ze zmianą wyglądu stolca) , a ponadto po wykluczeniu przeróbek organicznych w jelicie grubym.

Przeczytaj również:

Leave a Reply