Sir Alexander Fleming

Sir Alexander Fleming

Rozmawiając o antybiotykach nie można pominąć postaci sir Alexandra Fleminga. Dlaczego jego osoba łączy się z antybiotykami?

Alexander Fleming żył w latach 1881-1955. Był szkockim lekarzem i mikrobiologiem. Ukończył Szkołę Medyczną świętej Marii w Londynie. Po zakończeniu edukacji poświęcił się immunologii.

W okresie I wojny światowej Alexander Fleming pracował jako lekarz wojskowy

W trakcie praktyki zauważył, że większość ze znanych ówcześnie środków antyseptycznych wyrządza w komórkach ludzkiego ciała większe szkody od mikrobów. Dotarło wtedy do niego, że należy wynaleźć środek, który będzie skutecznie niszczył bakterie, ale jednocześnie nie będzie uszkadzał komórek. Po zakończeniu wojny powrócił do szpitala świętej Marii w Londynie i rozpoczął badania nad odkryciem takiego środka. W trakcie prowadzonych przez siebie badań odkrył lizozym – występujący we łzach i osoczu krwi enzym, który w organizmie pełni funkcję ochronną przed bakteriami.

Największą zasługą Alexandra Fleminga jest odkrycie zjawiska antybiozy

Zjawisko to Fleming odkrył w 1929 roku. Konsekwencją odkrycia zjawiska antybiozy było odkrycie pierwszego antybiotyku, penicyliny. Jak wiele odkryć, także i to było kwestią przypadku. Przypadkowa na działanie powietrza została wystawiona próbka hodowli bakterii Staphylococcus. Do próbki przedostała się pleśń pędzlaka. Zgromadzone wokół niej bakterie zginęły. Był to znak, że pleśń produkuje substancję, która zabija bakterie. Prowadząc dalsze badania Fleming odkrył, że zabija ona również i inne chorobotwórcze bakterie. Nadał jej nazwę penicylina.

Odkryty przez Alexandra Fleminga lek nie był wykorzystywany przez 10 lat. Nie potrafiono go bowiem oczyścić. Udało się to pod koniec lat 30. Howardowi Walterowi Florey i Ernstowi Borisowi Chain. Oczyszczoną penicylinę podali oni najpierw zwierzętom, a w roku 1941 pierwszemu pacjentowi. Do lecznictwa ogólnego penicylinę wprowadzono w roku 1944 najpierw w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, później stała się ona lekiem stosowanym na całym świecie.

Przeczytaj również:

Leave a Reply