Skutki uboczne leków

Skutki uboczne leków

Zanim lek trafi do aptek przechodzi szereg badań laboratoryjnych i testów klinicznych. Mimo dokładnych badań zdarza się, że do sprzedaży dopuszczane są leki, które wywołują skutki uboczne.

Dzieje się tak w przypadku, kiedy dany lek wywołuje więcej efektów pozytywnych niż skutków ubocznych.

Skutki uboczne działania leków

Są leki, które bardzo często wywołują uczulenie. Może ono objawić się na przykład wysypką. Są także leki, które wywołują takie skutki uboczne, jak nudności, wymioty czy biegunka. Wśród leków są również i takie, które zaburzają proces produkcji czerwonych ciałek krwi przez szpik kostny. W przypadku niedoboru czerwonych ciałek krwi skutkiem ubocznym zażywania leku może być anemia. Jeżeli spadnie zaś liczba białych ciałek krwi, organizmowi będzie trudniej zwalczyć infekcję. Komórki krwi niszczą między innymi leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych. Pacjenci, którzy zauważą u siebie skutki uboczne po zażyciu danego leku, powinni powiadomić o tym swojego lekarza. Tylko on jest w stanie ustalić, czy skutki uboczne nie są objawem leczonej choroby, czy rzeczywiście zostały one wywołane po zażyciu leku. Niepożądane skutki bardzo często wywołują takie leki, jak penicylina oraz aspiryna. Do powszechnej sprzedaży trafiają tylko te nowe leki, których zalety są większe niż ryzyko ich stosowania.

W trosce o pacjentów

Praktycznie u każdego pacjenta każdy lek może wywołać skutki uboczne. Stąd też nie da się wykluczyć małego ryzyka. Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwa krajowy inspektor do spraw farmacji. Gromadzi on informacje o potencjalnych niebezpieczeństwach, które wiążą się z przyjmowanie danego leku. Jeżeli jest taka konieczność podejmuje decyzję o wstrzymaniu jego sprzedaży lub produkcji danego leku. Dzięki temu pacjenci mogą uniknąć niepożądanych skutków stosowania danego leku.

Każdy lek może wywołać skutki uboczne mimo ostrych przepisów dotyczących ich produkcji i wprowadzania do sprzedaży. Dlatego żadnych leków nie należy zażywać bez konsultacji z lekarzem czy farmaceutą.

Przeczytaj również:

Leave a Reply