Z historii farmacji

Z historii farmacji

Farmacją nazywamy całokształt wiedzy o lekach. Wiedza ta zaczęła się rodzić jeszcze w czasach prehistorycznych.

Oczywiście wówczas człowiek sięgał po uśmierzające ból, wywołujące oszołomienie lub uśpienie rośliny.

Paracelsus

Był pierwszym człowiekiem, który wywarł bardzo duży wpływ na rozwój farmacji. Prawdziwie nazywał się Theophorastus Bombastus von Hohenheim. Został uznany za prekursora jatrochemików – uczonych, którzy byli zdania, że prężnie rozwijająca się chemia powinna przede wszystkim zająć się przygotowywaniem leków. Paracelsus żył w latach 1493-1541. Bardzo mocno zabiegał o włączenie do lecznictwa substancji chemicznych. Uznany więc został za jednego z twórców farmacji. Dzięki niemu w leczeniu syfilisu zaczęto stosować rtęć.

Dalszy rozwój farmacji

Mimo że poglądy głoszone przez Paracelsusa nie wszystkim się podobały farmacja nadal się rozwijała. Jednym z jej wielkich osiągnięć jest odkrycie chininy – leku na malarię. Początkowo chininę pozyskiwania z kory drzewa chininowego. W 1944 roku udało się stworzyć syntetyczne leki przeciwmalaryczne: atebrynę i plazmochinę. Dzisiaj umiemy nie tylko malarię leczyć, ale także jej zapobiegać. Początek XX wieku przyniósł także odkrycie leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. W tym czasie odkryto fenacetynę i antypirynę. Nauczyliśmy się także produkować wykazujący silne działanie antyreumatyczne i przeciwbólowe kwas salicylowy. Zawiera go między innymi produkowana od 1904 roku aspiryna.

Antybiotyki

Skuteczne leczenie wielu zakaźnych chorób umożliwiają antybiotyki. Pierwszy antybiotyk – penicylina – został odkryty przez Alexandra Fleminga w roku 1928. Bardzo szybko po odkryciu penicyliny w lecznictwie zaczęto stosować nie tylko naturalne, ale także syntetyczne i półsyntetyczne antybiotyki. Wśród dostępnych dzisiaj antybiotyków wyróżnić można nie tylko penicyliny, ale także monabaktamy, celafosporyny, tetracykliny i wiele innych. Mają one bardzo różną postać: przyjmowanych doustnie tabletek, zastrzyków, mogą też być podawane pacjentom pozajelitowo.

Przeczytaj również:

Leave a Reply