Zadbaj o swój rozwój poprzez trening interpersonalny

Zadbaj o swój rozwój poprzez trening interpersonalny

Trening interpersonalny opiera się na spotkaniach ze specjalistą, który jest w stanie nas wspomóc w dwóch kierunkach rozwoju. Jeden z nich przeznaczony jest dla kadry zarządzającej – menadżerów, kierowników, drugi – dla osób, które chcą przeprowadzać treningi interpersonalne i na początku chcą przepracować wszystkie kwestie, dowiadując się w jaki sposób efektywnie wskazywać drogę innym.

Trening interpersonalny to nie jest terapia! To sposób na to, żeby dowiedzieć się o sobie więcej, móc precyzyjnie określić swoje wady i zalety, mocne i słabe punkty, a także wytyczyć cele oraz metody, którymi te cele będą osiągane.

Ważne jest to, żeby wiedzieć – jak lepiej funkcjonować w świecie, w jaki sposób efektywnie się komunikować oraz jakiego typu reakcje i zachowania wywołujemy określonymi zachowaniami. Dzięki temu, jesteśmy w stanie zweryfikować siebie, a także lepiej rozumieć innych ludzi. W ten sposób jesteśmy w stanie lepiej pomagać nie tylko sobie, ale też osobą z zewnątrz.

Relacje międzyludzkie są wyjątkowo ważne przy zarządzaniu grupą. Dobry menadżer powinien być komunikatywny, dbać o dobrą atmosferę w grupie, a zarazem być w stanie wyszukać sposoby, które sprawią, że pracownicy z chęcią będą się angażować w zadania. Równocześnie, ważne jest dostrzeganie małych niuansów, które zachodzą pomiędzy pracownikami, umiejętne rozładowywanie napięć i wyłapywanie: kto sprawdzi się najlepiej w danym zadaniu, a kto będzie pracował wydajniej pracując indywidualnie.

Tego wszystkiego można się nauczyć na treningu interpersonalnym zaglądając w głąb siebie. Ucząc się swoich reakcji, uczymy się reakcji innych ludzi. Szybciej analizujemy fakty i dostrzegamy małe lampki, które zapalają się i sygnalizują negatywne, bądź pozytywne uczucia.

W Polsce trening interpersonalny jest prowadzony od przeszło 40 lat i określa się nim wiele nurtów psychologicznych. Ważne jest, żeby sprawdzić czy rzeczywiście mamy do czynienia z treningiem interpersonalnym, czy z dziwną formą terapii. Trenerzy posiadają certyfikaty i potwierdzenie ukończonych szkoleń. Przykładową ofertę znaleźć można pod adresem: http://www.osrodekintra.pl/menu-3/rozwoj-osobisty/trening-interpersonalny

Proces uczenia się to spotkania w małej grupie, które trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin. Zajmować się można nie tylko rozwojem, ale również doświadczeniami osobistymi – obydwie te rzeczy są istotne dla pozyskania osobistego wymiaru, a także dostrzegania nowego siebie.

Każdy z nas jest wyjątkowy, trzeba tylko umieć to dostrzec i jak najlepiej wykorzystać swoje atuty, niwelując wady ciężką pracą. Nikt, nigdy nie będzie doskonały, ale można spróbować: jak to jest, żyć lepiej z samym sobą.

Przeczytaj również:

Leave a Reply