Zasady realizowania recept

Zasady realizowania recept

Spora grupa leków sprzedawana jest wyłącznie na receptę. O czym powinniśmy wiedzieć, aby w aptece nie mieć problemów z jej realizacją?

Termin realizacji recepty

Większość recept musimy zrealizować w ciągu 30 dni od ich wystawienia. Musimy o tym pamiętać, aby nie okazało się, że recepta jest przeterminowana. Od reguły 30 dni są jednak pewne wyjątki. Recepty na niektóre leki należy zrealizować w terminie krótszym, inne mają dłuższy okres realizacji:
receptę na antybiotyki musimy wykupić w ciągu 7 dni;
leki sprowadzone z zagranicy można wykupić w ciągu 120 dni;
recepta na preparaty immunologiczne, które zostały wytworzone indywidualnie dla danego pacjenta powinna zostać zrealizowana w ciągu 90 dni.

Zamienniki

Niektóre z leków dostępnych na receptę są bardzo drogie. Są więc pacjenci, którzy nie są w stanie za nie zapłacić. Obowiązkiem farmaceuty jest zaproponowanie pacjentowi tańszego zamiennika. Lek zamiennik powinien jednak mieć:

– identyczną postać i dawkę farmaceutyczną;
– takie same wskazanie lecznicze, jak lek wypisany na recepcie;
– taką samą międzynarodową nazwę.

Farmaceuta nie może zamienić leku przepisanego na recepcie, jeżeli lekarz wystawiający receptę zamieści na niej symbol NZ. Oznacza on, że leku nie można zamienić na tańszy.

Recepta na leki refundowane

Muszą się na niej znaleźć symbole: B, R, 30%, 50%. Symbol B oznacza, że lek zostanie wydany bezpłatnie. Literka R na recepcie oznacza, że za lek zapłacimy ryczałtową opłatę. 30 % lub 50% znaczy, że 70 lub 50% procent ceny leku pokryje NFZ. Receptę na leki refundowane można zrealizować tylko w aptekach, które mają stosowana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Apteki informację o umowie z NFZ umieszczają w miejscu widocznym dla pacjentów, bardzo często znajduje się ona na drzwiach wejściowych do apteki.

Zasady realizacji recept reguluje nie tylko ustawa Prawo Farmaceutyczne, ale także wydane przez Ministra Zdrowia rozporządzenie. Farmaceuci bardzo rygorystycznie podchodzą do tych zasad. Pamiętajmy o ty, aby nie mieć problemów z realizacją recepty.

Przeczytaj również:

Leave a Reply